Sáng Phương Nam - 05/12/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 05/12/2019 với nội dung: Bình Dương xe đưa rước học sinh bốc khói mù mịt; Dân gặp khó vì doanh nghiệp thất hứa...