Sáng Phương Nam - 05/9/2019

  • Sáng Phương Nam - 05/9/2019 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Bình: 'Rốn lũ' Tân Hóa ngập trong biển nước; Nhiều trường không khai giảng do mưa lũ...