Sáng Phương Nam - 06/10/2019

  • Sáng Phương Nam - 06/10/2019 với nội dung: Chính thức rào chắn, sửa chữa rốn ngập Nguyễn Hữu Cảnh; 6 trường Đại học dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...