Sáng Phương Nam - 07/11/2019

  • Sáng Phương Nam - 07/11/2019 với nội dung: Từ hôm nay chia Tân Sơn Nhất thành 2 phân khu điều hành bay; Ngày mai thông xe nút giao thông ĐHQG TP.HCM...