Sáng Phương Nam - 08/01/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 08/01 với nội dung đáng chú ý: Hơn 25 triệu thẻ ATM sẽ chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip; Khánh Hòa bắt nghi phạm sát hại mẹ và em ruột 6 tuổi;...