Sáng Phương Nam - 08/8/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 08/8 với nội dung chính: 10 ca bệnh sẽ nhận huyết tương kháng thể điều trị Covid-19;...