Sáng Phương Nam - 08/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 08/9/2019 với nội dung chính: Hôm nay lễ phát động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ; Việt Nam đạt thành tích cao cuộc thi Olympic Moscow;...