Sáng Phương Nam - 08/8/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 08/8/2016 với những nội dung chính: TPHCM ra quân xử lý xe quá tải; Cuộc vận động nuôi con bằng sữa mẹ; Làm giàu từ chim cút;...