Sáng Phương Nam - 09/01/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 09/01 với nội dung đáng chú ý: Cẩn trọng mua bán tờ 2USD để lì xì; Chung cư The Park Residence chủ đầu tư đối thoại khách hàng;...