Sáng Phương Nam - 09/10/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 09/10/2019 với nội dung chính: Đề xuất người dân được ghi hình cảnh sát giao thông; Tết canh tý người dân được nghỉ 7 ngày;...