Sáng Phương Nam - 09/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 09/6 với nội dung đáng chú ý: Lời khai về phi vụ làm trăm triệu lít xăng giả; King's cup Việt Nam thua luân lưu Curacao;...