Sáng Phương Nam - 10/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 10/6/2019 với nội dung chính: Vụ trùm gỗ Phượng Râu truy tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm; Tình trạng tội phạm trong lứa tuổi học sinh gia tăng;...