Sáng Phương Nam - 10/8/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 10/8/2019 với nội dung chính: Đồng Nai di dời một cù lao do nước dâng cao; Hỗ trợ người dân Phú Quốc trong mưa lũ;...