Sáng Phương Nam - 11/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 11/6/2019 với nội dung chính: Cháy ở Sơn Trà, Đà Nẵng; Tú ông môi giới mại dâm á hậu, MC với đại gia sắp hầu tòa;...