Sáng Phương Nam - 11/8/2019

  • Sáng Phương Nam - 11/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Bạc Liêu thiệt hại 180 ha hoa màu do ngập úng; TP.HCM: Thực hiện duy tu sửa chữa đường nữ dân công...