Sáng Phương Nam - 12/7/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 12/7/2019 với nội dung chính: Hơn 96 triệu người Việt Nam là nước đông dân thứ 15 thế giới; Thưởng tài xế xe buýt éo ngã nhóm cướp;...