Sáng Phương Nam - 12/9/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 12/9/2019 với nội dung: Khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở bỏ hoang; Triển lãm Cocktail ở Los Angeles, Mỹ...