Sáng Phương Nam - 13/8/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 13/8 với nội dung đáng chú ý: Giảm giá hơn 500.000 sản phẩm đồ dùng học sinh; Phản hồi kiến nghị xây dựng công thoát nước cho khu phố ngập úng;...