Sáng Phương Nam - 14/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 14/10/2020 với nội dung: Họp báo về phương án cứu hộ tại Phong Điền; Sự cố tàu thuyền mùa mưa bão...