Sáng Phương Nam - 14/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 14/5/2019 với nội dung chính: Cách chức nếu công an đánh đập vợ con; TP.HCM tăng 15kg trong 5 ngày, người đàn ông suýt tử vong;...