Sáng Phương Nam - 15/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 15/10/2020 với nội dung: Cầm dao đe dọa cướp tiền cửa hàng tiện lợi; Mất tài sản vì vay thế chấp giấy tờ đất...