Sáng Phương Nam - 15/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 15/6/2019 với nội dung chính: Vụ án Nguyễn Hữu Linh bị hại sẽ không dự phiên tòa; Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra TNGT làm 5 người chết ở Tây Ninh;...