Sáng Phương Nam - 15/3/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 15/3/2016 với những nội dung chính sau: Cảnh báo lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc; Điều chỉnh quy chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng 2016...