Sáng Phương Nam - 16/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 16/5 với nội dung đáng chú ý: Đi chợ chọn thịt heo sạch - an toàn; Bức họa "Đống rơm" của Monet được bán với giá 110,7 triệu USD;...