Sáng Phương Nam - 16/6/2019

  • Sáng Phương Nam - 16/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Lễ truy điệu 2 phi công hy sinh; Vietjet lên tiếng về các chuyến bay bị hoãn, hủy...