Sáng Phương Nam - 16/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 16/3/2015: Phòng ngừa viêm não Nhật Bản cho trẻ. Giới thiệu cách làm món ăn "Cà ri ốc". Chuyện phố phường với câu chuyện gieo chữ ở hành lang chung cư.