Sáng Phương Nam - 17/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 17/6 với nội dung đáng chú ý: Hôm nay giá xăng có thể sẽ giảm mạnh; Khám phá những địa điểm độc đáo dưới biển;