Sáng Phương Nam - 17/9/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 17/9/2020 với nội dung: 4 thanh niên cầm dao cướp xe máy; Mất an toàn giao thông trên quốc lộ qua tỉnh Lâm Đồng...