Sáng Phương Nam - 18/4/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 18/4 với nội dung đáng chú ý: Xăng tăng giá thêm hơn 1000 đồng/lít; Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen;...