Sáng Phương Nam - 18/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 18/5/2019 với nội dung chính: Giá xăng giảm 600 đồng/lít; Điều chỉnh đề xuất giờ làm việc;...