Sáng Phương Nam - 18/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 18/6/2019 với nội dung chính: Đình chỉ 2 nhân viên y tế vụ gãy đốt sống khoan nhầm cẳng chân; Trung Quốc động đất ở Tứ Xuyên;...