Sáng Phương Nam - 18/7/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 18/7 với nội dung đáng chú ý: Hệ thống báo cháy phản tác dụng; Dân bức xúc vì con rạch ô nhiễm;...