Sáng Phương Nam - 18/01/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 18/01/2015: TP.HCM và TP Osaka Nhật Bản hợp tác xây dựng thành phố Carbon thấp. Tư vấn thẩm mỹ làm to mắt. Những khó khăn của người dân khi cầu tạm quá thấp. Chương trình tôi tỏa sáng đặc biệt trên VTV9. Lybia nổ bom bên ngoài Đại sứ quán Algeria.