Sáng Phương Nam - 19/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 19/10 với nội dung chính: Tràn lan video rác trên mạng; Tai nạn thường xuyên vì đường xuống cấp;...