Sáng Phương Nam - 19/4/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 19/4/2019 với nội dung: Ăn gì ở đâu khi đến TP. biển Nha Trang; Giải pháp thu hẹp tín dụng đen...