Sáng Phương Nam - 19/11/2014

  • Sáng Phương Nam - 19/11/2014: Thực phẩm nào chứa nhiều Vitamin nhất? Khách hàng chỉ phải đến ga trước thời điểm tàu chạy 30 phút để nhận vé thông qua hình thức mua vé điện tử.