Sáng Phương Nam - 19/5/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 19/5/2015 có một số nội dung chính sau: TP HCM khánh thành công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu chuyện của người hơn 40 năm sưu tập tài liệu về Bác Hồ. Gặp gỡ nghệ sỹ Trà Giang - người từng 3 lần được gặp Bác Hồ.