Sáng Phương Nam - 20/02/2021

  • Sáng Phương Nam - 20/02/2021 với nội dung: Hai người bị đâm do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke; Chần chừ xử lý bến khách không phép...