Sáng Phương Nam - 20/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 20/10/2020 với nội dung chính: Nửa tháng mưa lũ tại miền Trung; Hiểm họa từ những ổ voi ổ gà trên đường;...