Sáng Phương Nam - 20/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 20/5 với nội dung đáng chú ý: Sức hút hàng Việt tại vùng biên; Khởi tố vụ án giết người rồi đổ bê tông tại Bình Dương;...