Sáng Phương Nam - 20/5/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 20/5/2020 với nội dung chính: Thủ Tướng phát biểu tại đại hội đồng tổ chức y tế thế giới;....