Sáng Phương Nam - 20/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 20/6 với nội dung đáng chú ý: Ngân hàng cho vay lắp điện mặt trời ấm áp; Facebook tiết lộ các vấn đề sức khỏe của người dùng;...