Sáng Phương Nam - 20/7/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 20/7 với nội dung đáng chú ý: Ý kiến về thu phí xe hơi vào trung tâm TP.HCM; H'Hen Niê chia sẻ thông điệp về hình ảnh hoa hậu;...