Sáng Phương Nam - 20/8/2019

  • Sáng Phương Nam - 20/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Điều tra vụ phát hiện lô thịt heo nhiễm tả dịch heo Châu Phi; Giao dịch ma túy "khủng" tại cổng bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM...