Sáng Phương Nam - 20/5/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 20/5/2015 với những thông tin đáng chú ý sau: Mỹ tài trợ 10 triệu USD xử lý bom mìn tại tỉnh Quảng Trị. Giáo viên về hưu tại Đồng Nai phá phòng trọ mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo trên địa bàn. Kết luận của thanh tra về việc cải tạo thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.