Sáng Phương Nam - 21/10/2020

  • Sáng Phương Nam - 21/10/2020 với nội dung: 133 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ miền Trung; Họp chợ lấn đường kéo dài tại Khánh Hòa...