Sáng Phương Nam - 21/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 21/5 với nội dung đáng chú ý: Giảm giá nhiều mặt hàng tiêu dùng mùa vía Bà; Trung Quốc cuộc thi đua xe thăng bằng cho trẻ;...