Sáng Phương Nam - 21/7/2019

  • Sáng Phương Nam - 21/7/2019 với những nội dung đáng chú ý: Miền Trung nắng nóng gay gắt; TP.HCM: Giật điện ở công trình xây dựng, 2 em nhỏ tử vong...