Sáng Phương Nam - 22/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 22/10 với nội dung chính: Bệnh tay chân miệng có trẻ biến chứng; Người dân khổ sở khi hẻm bị ngập;...