Sáng Phương Nam - 23/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 23/10/2020 với nội dung: Cảnh báo tin giả giữa thiên tai; Hàng ngàn trang thiết bị cứu hộ cho người dân...